A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat gdański 

gdański
brak 0.72% 0.83% 0.94% 1.05% 1.16% 1.27% 1.38% 1.49% 1.60% 1.71%
danych 0.82% 0.93% 1.04% 1.15% 1.26% 1.37% 1.48% 1.59% 1.70% 1.82%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:78 112
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:19 752
Liczba ważnych kart:19 748
Frekwencja wyborcza:25.29%
Liczba głosów ważnych:19 216
% głosów ważnych:97.31%
Liczba głosów na listy komitetu:230
% 1.20%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Pruszcz Gdański 21 261  6 380  6 380  6 237  81  1.30
Cedry Wielkie 5 107  876  876  853  0.94
Kolbudy 11 313  3 385  3 383  3 313  32  0.97
Pruszcz Gdański 18 152  4 970  4 968  4 824  49  1.02
Przywidz 4 368  816  816  778  1.16
Pszczółki 6 718  1 480  1 480  1 431  26  1.82
Suchy Dąb 3 218  568  568  552  0.72
Trąbki Wielkie 7 975  1 277  1 277  1 228  21  1.71
Ogółem 78 112  19 752  19 748  19 216  230  1.20
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PAŁASZ Tomasz Jakub 117 50.87 0.61
ZIENKIEWICZ Artur Krzysztof 28 12.17 0.15
DZIADUL Piotr Tomasz 11 4.78 0.06
PIASECKA Dorota Magdalena 12 5.22 0.06
KRUPA Łukasz 11 4.78 0.06
MARCINKOWSKA Aleksandra 9 3.91 0.05
TACKOWIAK Irena Aleksandra 5 2.17 0.03
ZALESIŃSKA Dominika 10 4.35 0.05
BŁASZKOWSKI Piotr Jan 9 3.91 0.05
KOZIEŁ Andrzej Mirosław 18 7.83 0.09