A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat gdański 

gdański
brak 12.32% 14.01% 15.70% 17.39% 19.08% 20.78% 22.47% 24.16% 25.85% 27.54%
danych 14.00% 15.69% 17.38% 19.07% 20.77% 22.46% 24.15% 25.84% 27.53% 29.23%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:78 112
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:19 752
Liczba ważnych kart:19 748
Frekwencja wyborcza:25.29%
Liczba głosów ważnych:19 216
% głosów ważnych:97.31%
Liczba głosów na listy komitetu:4 117
% 21.42%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Pruszcz Gdański 21 261  6 380  6 380  6 237  1 316  21.10
Cedry Wielkie 5 107  876  876  853  206  24.15
Kolbudy 11 313  3 385  3 383  3 313  676  20.40
Pruszcz Gdański 18 152  4 970  4 968  4 824  958  19.86
Przywidz 4 368  816  816  778  183  23.52
Pszczółki 6 718  1 480  1 480  1 431  351  24.53
Suchy Dąb 3 218  568  568  552  68  12.32
Trąbki Wielkie 7 975  1 277  1 277  1 228  359  29.23
Ogółem 78 112  19 752  19 748  19 216  4 117  21.42
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
FOTYGA Anna Elżbieta 2 234 54.26 11.63
SZCZYPIŃSKA Jolanta Irena 385 9.35 2.00
ŻYNDA Zenon Henryk 113 2.74 0.59
SIKORA Danuta Teresa 598 14.53 3.11
KLAWITER Jan Andrzej 167 4.06 0.87
SELLIN Jarosław Daniel 452 10.98 2.35
KILIAN Jan 38 0.92 0.20
STROCIAK Marek Roman 21 0.51 0.11
STANULEWICZ Katarzyna Barbara 46 1.12 0.24
BARZOWSKI Jerzy 63 1.53 0.33