A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat kościerski 

kościerski
brak 3.01% 3.20% 3.39% 3.58% 3.77% 3.96% 4.14% 4.33% 4.52% 4.71%
danych 3.19% 3.38% 3.57% 3.76% 3.95% 4.13% 4.32% 4.51% 4.70% 4.9%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:54 110
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 321
Liczba ważnych kart:12 319
Frekwencja wyborcza:22.77%
Liczba głosów ważnych:11 913
% głosów ważnych:96.70%
Liczba głosów na listy komitetu:439
% 3.69%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kościerzyna 18 273  4 461  4 461  4 348  131  3.01
Dziemiany 3 313  737  737  715  26  3.64
Karsin 4 718  1 115  1 115  1 065  38  3.57
Kościerzyna 11 304  2 510  2 510  2 433  100  4.11
Liniewo 3 602  772  772  751  34  4.53
Lipusz 2 759  811  809  775  38  4.90
Nowa Karczma 4 985  928  928  885  33  3.73
Stara Kiszewa 5 156  987  987  941  39  4.14
Ogółem 54 110  12 321  12 319  11 913  439  3.69
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STECKIEWICZ Krzysztof 96 21.87 0.81
KĘPKA Teresa 125 28.47 1.05
PLOTZKE Kazimierz Julian 31 7.06 0.26
KURSKA Anna Maria 56 12.76 0.47
JAWORSKI Adam Marek 30 6.83 0.25
MAJDAŃCZUK Dariusz Mirosław 14 3.19 0.12
ROGOWSKA Małgorzata Ewa 25 5.69 0.21
ZAWADA Andrzej Robert 22 5.01 0.18
KRÓL Maria Kazimiera 18 4.10 0.15
PILKIEWICZ Olena 22 5.01 0.18