A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat kościerski 

kościerski
brak 1.79% 2.45% 3.11% 3.77% 4.43% 5.09% 5.75% 6.41% 7.07% 7.73%
danych 2.44% 3.10% 3.76% 4.42% 5.08% 5.74% 6.40% 7.06% 7.72% 8.39%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:54 110
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 321
Liczba ważnych kart:12 319
Frekwencja wyborcza:22.77%
Liczba głosów ważnych:11 913
% głosów ważnych:96.70%
Liczba głosów na listy komitetu:314
% 2.64%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kościerzyna 18 273  4 461  4 461  4 348  78  1.79
Dziemiany 3 313  737  737  715  16  2.24
Karsin 4 718  1 115  1 115  1 065  29  2.72
Kościerzyna 11 304  2 510  2 510  2 433  59  2.42
Liniewo 3 602  772  772  751  63  8.39
Lipusz 2 759  811  809  775  16  2.06
Nowa Karczma 4 985  928  928  885  30  3.39
Stara Kiszewa 5 156  987  987  941  23  2.44
Ogółem 54 110  12 321  12 319  11 913  314  2.64
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
HAMBURA Stefan Józef 56 17.83 0.47
ZWARA Piotr Roman 41 13.06 0.34
KOZŁOWSKI Jan 95 30.25 0.80
LABUDA Maria Barbara 80 25.48 0.67
SZRAMOWSKI Wojciech Norbert 8 2.55 0.07
KOTAS Wojciech Tomasz 11 3.50 0.09
SIUDEK Małgorzata 6 1.91 0.05
GŁADYSZ Anna Marta 5 1.59 0.04
JAWORSKI Karol Artur 12 3.82 0.10