A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat kościerski 

kościerski
brak 4.77% 5.16% 5.56% 5.95% 6.34% 6.74% 7.13% 7.52% 7.91% 8.31%
danych 5.15% 5.55% 5.94% 6.33% 6.73% 7.12% 7.51% 7.90% 8.30% 8.7%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:54 110
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 321
Liczba ważnych kart:12 319
Frekwencja wyborcza:22.77%
Liczba głosów ważnych:11 913
% głosów ważnych:96.70%
Liczba głosów na listy komitetu:848
% 7.12%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kościerzyna 18 273  4 461  4 461  4 348  347  7.98
Dziemiany 3 313  737  737  715  38  5.31
Karsin 4 718  1 115  1 115  1 065  69  6.48
Kościerzyna 11 304  2 510  2 510  2 433  172  7.07
Liniewo 3 602  772  772  751  62  8.26
Lipusz 2 759  811  809  775  37  4.77
Nowa Karczma 4 985  928  928  885  77  8.70
Stara Kiszewa 5 156  987  987  941  46  4.89
Ogółem 54 110  12 321  12 319  11 913  848  7.12
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PASTUSIAK Longin Hieronim 614 72.41 5.15
OSTROWSKA Małgorzata Teresa 53 6.25 0.44
BANACH Jolanta Maria 72 8.49 0.60
STRZAŁA Krystyna Zofia 12 1.42 0.10
STĄSIEK Jan Antoni 10 1.18 0.08
GONTAREK Piotr Paweł 11 1.30 0.09
WOJCIECHOWSKI Henryk 26 3.07 0.22
MACIEJEWSKA Beata Katarzyna 9 1.06 0.08
TUMA Tadeusz Jerzy 17 2.00 0.14
SEROCKA Ewa Aleksandra 24 2.83 0.20