A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat kościerski 

kościerski
brak 0.09% 0.12% 0.14% 0.17% 0.19% 0.22% 0.24% 0.27% 0.29% 0.32%
danych 0.11% 0.13% 0.16% 0.18% 0.21% 0.23% 0.26% 0.28% 0.31% 0.34%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:54 110
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 321
Liczba ważnych kart:12 319
Frekwencja wyborcza:22.77%
Liczba głosów ważnych:11 913
% głosów ważnych:96.70%
Liczba głosów na listy komitetu:29
% 0.24%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kościerzyna 18 273  4 461  4 461  4 348  15  0.34
Dziemiany 3 313  737  737  715  0.14
Karsin 4 718  1 115  1 115  1 065  0.09
Kościerzyna 11 304  2 510  2 510  2 433  0.25
Liniewo 3 602  772  772  751  0.13
Lipusz 2 759  811  809  775  0.26
Nowa Karczma 4 985  928  928  885  0.23
Stara Kiszewa 5 156  987  987  941  0.11
Ogółem 54 110  12 321  12 319  11 913  29  0.24
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PAWEŁCZAK Barnaba Bogusz 7 24.14 0.06
RZEPKA Szymon Stanisław 7 24.14 0.06
MIETKOWSKI Karol 2 6.90 0.02
WESOŁA Joanna Małgorzata 8 27.59 0.07
ALTMANN Paula 5 17.24 0.04