A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat kościerski 

kościerski
brak 26.15% 27.91% 29.68% 31.44% 33.21% 34.97% 36.73% 38.50% 40.26% 42.03%
danych 27.90% 29.67% 31.43% 33.20% 34.96% 36.72% 38.49% 40.25% 42.02% 43.79%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:54 110
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 321
Liczba ważnych kart:12 319
Frekwencja wyborcza:22.77%
Liczba głosów ważnych:11 913
% głosów ważnych:96.70%
Liczba głosów na listy komitetu:4 393
% 36.88%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kościerzyna 18 273  4 461  4 461  4 348  1 904  43.79
Dziemiany 3 313  737  737  715  187  26.15
Karsin 4 718  1 115  1 115  1 065  400  37.56
Kościerzyna 11 304  2 510  2 510  2 433  826  33.95
Liniewo 3 602  772  772  751  239  31.82
Lipusz 2 759  811  809  775  249  32.13
Nowa Karczma 4 985  928  928  885  313  35.37
Stara Kiszewa 5 156  987  987  941  275  29.22
Ogółem 54 110  12 321  12 319  11 913  4 393  36.88
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
LEWANDOWSKI Janusz Antoni 2 035 46.32 17.08
KRZYWONOS-STRYCHARSKA Henryka Krystyna 572 13.02 4.80
KOZŁOWSKI Jan Andrzej 534 12.16 4.48
CHRZANOWSKA Beata 47 1.07 0.39
ŚWILSKI Ryszard Jan 37 0.84 0.31
LESZCZYŃSKA Jolanta Iwona 44 1.00 0.37
GRZĘDZICKI Łukasz Piotr 139 3.16 1.17
ROGOWIEC Katarzyna 22 0.50 0.18
KULAS Jan Edward 50 1.14 0.42
WAŁĘSA Jarosław Leszek 913 20.78 7.66