A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat kościerski 

kościerski
brak 0.27% 0.48% 0.68% 0.89% 1.10% 1.31% 1.51% 1.72% 1.93% 2.13%
danych 0.47% 0.67% 0.88% 1.09% 1.30% 1.50% 1.71% 1.92% 2.12% 2.34%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:54 110
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 321
Liczba ważnych kart:12 319
Frekwencja wyborcza:22.77%
Liczba głosów ważnych:11 913
% głosów ważnych:96.70%
Liczba głosów na listy komitetu:169
% 1.42%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kościerzyna 18 273  4 461  4 461  4 348  59  1.36
Dziemiany 3 313  737  737  715  1.26
Karsin 4 718  1 115  1 115  1 065  12  1.13
Kościerzyna 11 304  2 510  2 510  2 433  57  2.34
Liniewo 3 602  772  772  751  0.27
Lipusz 2 759  811  809  775  10  1.29
Nowa Karczma 4 985  928  928  885  0.79
Stara Kiszewa 5 156  987  987  941  13  1.38
Ogółem 54 110  12 321  12 319  11 913  169  1.42
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PAŁASZ Tomasz Jakub 95 56.21 0.80
ZIENKIEWICZ Artur Krzysztof 15 8.88 0.13
DZIADUL Piotr Tomasz 4 2.37 0.03
PIASECKA Dorota Magdalena 7 4.14 0.06
KRUPA Łukasz 9 5.33 0.08
MARCINKOWSKA Aleksandra 12 7.10 0.10
TACKOWIAK Irena Aleksandra 5 2.96 0.04
ZALESIŃSKA Dominika 8 4.73 0.07
BŁASZKOWSKI Piotr Jan 8 4.73 0.07
KOZIEŁ Andrzej Mirosław 6 3.55 0.05