A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat kościerski 

kościerski
brak 32.50% 33.82% 35.15% 36.47% 37.79% 39.12% 40.44% 41.76% 43.08% 44.41%
danych 33.81% 35.14% 36.46% 37.78% 39.11% 40.43% 41.75% 43.07% 44.40% 45.73%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:54 110
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 321
Liczba ważnych kart:12 319
Frekwencja wyborcza:22.77%
Liczba głosów ważnych:11 913
% głosów ważnych:96.70%
Liczba głosów na listy komitetu:4 290
% 36.01%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kościerzyna 18 273  4 461  4 461  4 348  1 413  32.50
Dziemiany 3 313  737  737  715  327  45.73
Karsin 4 718  1 115  1 115  1 065  397  37.28
Kościerzyna 11 304  2 510  2 510  2 433  909  37.36
Liniewo 3 602  772  772  751  250  33.29
Lipusz 2 759  811  809  775  325  41.94
Nowa Karczma 4 985  928  928  885  330  37.29
Stara Kiszewa 5 156  987  987  941  339  36.03
Ogółem 54 110  12 321  12 319  11 913  4 290  36.01
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
FOTYGA Anna Elżbieta 1 909 44.50 16.02
SZCZYPIŃSKA Jolanta Irena 1 041 24.27 8.74
ŻYNDA Zenon Henryk 101 2.35 0.85
SIKORA Danuta Teresa 132 3.08 1.11
KLAWITER Jan Andrzej 161 3.75 1.35
SELLIN Jarosław Daniel 698 16.27 5.86
KILIAN Jan 51 1.19 0.43
STROCIAK Marek Roman 29 0.68 0.24
STANULEWICZ Katarzyna Barbara 55 1.28 0.46
BARZOWSKI Jerzy 113 2.63 0.95