A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat kwidzyński 

kwidzyński
brak 9.49% 10.39% 11.29% 12.19% 13.09% 13.99% 14.88% 15.78% 16.68% 17.58%
danych 10.38% 11.28% 12.18% 13.08% 13.98% 14.87% 15.77% 16.67% 17.57% 18.48%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:64 805
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 785
Liczba ważnych kart:11 784
Frekwencja wyborcza:18.19%
Liczba głosów ważnych:11 373
% głosów ważnych:96.51%
Liczba głosów na listy komitetu:1 333
% 11.72%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kwidzyn 30 362  6 956  6 955  6 763  772  11.42
Gardeja 6 494  698  698  660  122  18.48
Kwidzyn 8 515  1 294  1 294  1 238  170  13.73
Prabuty 10 464  1 583  1 583  1 517  144  9.49
Ryjewo 4 429  632  632  599  66  11.02
Sadlinki 4 541  622  622  596  59  9.90
Ogółem 64 805  11 785  11 784  11 373  1 333  11.72
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PASTUSIAK Longin Hieronim 843 63.24 7.41
OSTROWSKA Małgorzata Teresa 105 7.88 0.92
BANACH Jolanta Maria 54 4.05 0.47
STRZAŁA Krystyna Zofia 163 12.23 1.43
STĄSIEK Jan Antoni 56 4.20 0.49
GONTAREK Piotr Paweł 7 0.53 0.06
WOJCIECHOWSKI Henryk 25 1.88 0.22
MACIEJEWSKA Beata Katarzyna 18 1.35 0.16
TUMA Tadeusz Jerzy 14 1.05 0.12
SEROCKA Ewa Aleksandra 48 3.60 0.42