A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat kwidzyński 

kwidzyński
brak 2.12% 2.18% 2.23% 2.29% 2.34% 2.40% 2.45% 2.51% 2.56% 2.62%
danych 2.17% 2.22% 2.28% 2.33% 2.39% 2.44% 2.50% 2.55% 2.61% 2.67%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:64 805
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 785
Liczba ważnych kart:11 784
Frekwencja wyborcza:18.19%
Liczba głosów ważnych:11 373
% głosów ważnych:96.51%
Liczba głosów na listy komitetu:274
% 2.41%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kwidzyn 30 362  6 956  6 955  6 763  167  2.47
Gardeja 6 494  698  698  660  14  2.12
Kwidzyn 8 515  1 294  1 294  1 238  28  2.26
Prabuty 10 464  1 583  1 583  1 517  34  2.24
Ryjewo 4 429  632  632  599  16  2.67
Sadlinki 4 541  622  622  596  15  2.52
Ogółem 64 805  11 785  11 784  11 373  274  2.41
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GARDIAS Dorota 96 35.04 0.84
KOWALSKI Maciej Tomasz 48 17.52 0.42
ABRAMOWICZ Marta Magdalena 27 9.85 0.24
DEPCZYŃSKI Rafał Piotr 16 5.84 0.14
NAWROT Gabriela Jolanta 12 4.38 0.11
MUŻA Wojciech Romuald 10 3.65 0.09
ALEGRE RASO Susana 19 6.93 0.17
MILEWCZYK Jarosław Andrzej 6 2.19 0.05
PAWŁOWSKA Magdalena 13 4.74 0.11
BAUĆ Piotr Paweł 27 9.85 0.24