A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat kwidzyński 

kwidzyński
brak 20.20% 21.89% 23.58% 25.26% 26.95% 28.64% 30.33% 32.02% 33.70% 35.39%
danych 21.88% 23.57% 25.25% 26.94% 28.63% 30.32% 32.01% 33.69% 35.38% 37.08%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:64 805
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 785
Liczba ważnych kart:11 784
Frekwencja wyborcza:18.19%
Liczba głosów ważnych:11 373
% głosów ważnych:96.51%
Liczba głosów na listy komitetu:3 055
% 26.86%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kwidzyn 30 362  6 956  6 955  6 763  1 805  26.69
Gardeja 6 494  698  698  660  194  29.39
Kwidzyn 8 515  1 294  1 294  1 238  360  29.08
Prabuty 10 464  1 583  1 583  1 517  354  23.34
Ryjewo 4 429  632  632  599  121  20.20
Sadlinki 4 541  622  622  596  221  37.08
Ogółem 64 805  11 785  11 784  11 373  3 055  26.86
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
FOTYGA Anna Elżbieta 1 534 50.21 13.49
SZCZYPIŃSKA Jolanta Irena 198 6.48 1.74
ŻYNDA Zenon Henryk 39 1.28 0.34
SIKORA Danuta Teresa 73 2.39 0.64
KLAWITER Jan Andrzej 68 2.23 0.60
SELLIN Jarosław Daniel 180 5.89 1.58
KILIAN Jan 57 1.87 0.50
STROCIAK Marek Roman 827 27.07 7.27
STANULEWICZ Katarzyna Barbara 34 1.11 0.30
BARZOWSKI Jerzy 45 1.47 0.40