A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat lęborski 

lęborski
brak 2.09% 2.30% 2.51% 2.72% 2.93% 3.14% 3.35% 3.56% 3.77% 3.98%
danych 2.29% 2.50% 2.71% 2.92% 3.13% 3.34% 3.55% 3.76% 3.97% 4.19%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:50 966
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 182
Liczba ważnych kart:11 180
Frekwencja wyborcza:21.94%
Liczba głosów ważnych:10 744
% głosów ważnych:96.10%
Liczba głosów na listy komitetu:296
% 2.76%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Lębork 27 519  6 929  6 927  6 686  166  2.48
Łeba 3 348  893  893  862  18  2.09
Cewice 5 368  917  917  860  36  4.19
Nowa Wieś Lęborska 10 188  1 870  1 870  1 793  57  3.18
Wicko 4 543  573  573  543  19  3.50
Ogółem 50 966  11 182  11 180  10 744  296  2.76
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STECKIEWICZ Krzysztof 73 24.66 0.68
KĘPKA Teresa 81 27.36 0.75
PLOTZKE Kazimierz Julian 26 8.78 0.24
KURSKA Anna Maria 36 12.16 0.34
JAWORSKI Adam Marek 21 7.09 0.20
MAJDAŃCZUK Dariusz Mirosław 2 0.68 0.02
ROGOWSKA Małgorzata Ewa 12 4.05 0.11
ZAWADA Andrzej Robert 18 6.08 0.17
KRÓL Maria Kazimiera 18 6.08 0.17
PILKIEWICZ Olena 9 3.04 0.08