A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat lęborski 

lęborski
brak 1.10% 1.21% 1.32% 1.43% 1.54% 1.65% 1.76% 1.87% 1.98% 2.09%
danych 1.20% 1.31% 1.42% 1.53% 1.64% 1.75% 1.86% 1.97% 2.08% 2.2%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:50 966
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 182
Liczba ważnych kart:11 180
Frekwencja wyborcza:21.94%
Liczba głosów ważnych:10 744
% głosów ważnych:96.10%
Liczba głosów na listy komitetu:168
% 1.56%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Lębork 27 519  6 929  6 927  6 686  99  1.48
Łeba 3 348  893  893  862  19  2.20
Cewice 5 368  917  917  860  10  1.16
Nowa Wieś Lęborska 10 188  1 870  1 870  1 793  34  1.90
Wicko 4 543  573  573  543  1.10
Ogółem 50 966  11 182  11 180  10 744  168  1.56
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
HAMBURA Stefan Józef 52 30.95 0.48
ZWARA Piotr Roman 12 7.14 0.11
KOZŁOWSKI Jan 30 17.86 0.28
LABUDA Maria Barbara 30 17.86 0.28
SZRAMOWSKI Wojciech Norbert 7 4.17 0.07
KOTAS Wojciech Tomasz 8 4.76 0.07
SIUDEK Małgorzata 14 8.33 0.13
GŁADYSZ Anna Marta 5 2.98 0.05
JAWORSKI Karol Artur 10 5.95 0.09