A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat lęborski 

lęborski
brak 9.26% 9.64% 10.01% 10.39% 10.76% 11.14% 11.52% 11.89% 12.27% 12.64%
danych 9.63% 10.00% 10.38% 10.75% 11.13% 11.51% 11.88% 12.26% 12.63% 13.02%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:50 966
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 182
Liczba ważnych kart:11 180
Frekwencja wyborcza:21.94%
Liczba głosów ważnych:10 744
% głosów ważnych:96.10%
Liczba głosów na listy komitetu:1 237
% 11.51%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Lębork 27 519  6 929  6 927  6 686  804  12.03
Łeba 3 348  893  893  862  91  10.56
Cewice 5 368  917  917  860  112  13.02
Nowa Wieś Lęborska 10 188  1 870  1 870  1 793  166  9.26
Wicko 4 543  573  573  543  64  11.79
Ogółem 50 966  11 182  11 180  10 744  1 237  11.51
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PASTUSIAK Longin Hieronim 575 46.48 5.35
OSTROWSKA Małgorzata Teresa 50 4.04 0.47
BANACH Jolanta Maria 99 8.00 0.92
STRZAŁA Krystyna Zofia 11 0.89 0.10
STĄSIEK Jan Antoni 12 0.97 0.11
GONTAREK Piotr Paweł 425 34.36 3.96
WOJCIECHOWSKI Henryk 16 1.29 0.15
MACIEJEWSKA Beata Katarzyna 12 0.97 0.11
TUMA Tadeusz Jerzy 19 1.54 0.18
SEROCKA Ewa Aleksandra 18 1.46 0.17