A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat lęborski 

lęborski
brak 2.21% 2.33% 2.45% 2.58% 2.70% 2.82% 2.94% 3.06% 3.19% 3.31%
danych 2.32% 2.44% 2.57% 2.69% 2.81% 2.93% 3.05% 3.18% 3.30% 3.43%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:50 966
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 182
Liczba ważnych kart:11 180
Frekwencja wyborcza:21.94%
Liczba głosów ważnych:10 744
% głosów ważnych:96.10%
Liczba głosów na listy komitetu:327
% 3.04%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Lębork 27 519  6 929  6 927  6 686  229  3.43
Łeba 3 348  893  893  862  21  2.44
Cewice 5 368  917  917  860  19  2.21
Nowa Wieś Lęborska 10 188  1 870  1 870  1 793  43  2.40
Wicko 4 543  573  573  543  15  2.76
Ogółem 50 966  11 182  11 180  10 744  327  3.04
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GARDIAS Dorota 184 56.27 1.71
KOWALSKI Maciej Tomasz 26 7.95 0.24
ABRAMOWICZ Marta Magdalena 32 9.79 0.30
DEPCZYŃSKI Rafał Piotr 16 4.89 0.15
NAWROT Gabriela Jolanta 10 3.06 0.09
MUŻA Wojciech Romuald 1 0.31 0.01
ALEGRE RASO Susana 1 0.31 0.01
MILEWCZYK Jarosław Andrzej 35 10.70 0.33
PAWŁOWSKA Magdalena 10 3.06 0.09
BAUĆ Piotr Paweł 12 3.67 0.11