A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat lęborski 

lęborski
brak 0.12% 0.22% 0.32% 0.41% 0.51% 0.61% 0.71% 0.81% 0.90% 1.00%
danych 0.21% 0.31% 0.40% 0.50% 0.60% 0.70% 0.80% 0.89% 0.99% 1.1%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:50 966
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 182
Liczba ważnych kart:11 180
Frekwencja wyborcza:21.94%
Liczba głosów ważnych:10 744
% głosów ważnych:96.10%
Liczba głosów na listy komitetu:33
% 0.31%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Lębork 27 519  6 929  6 927  6 686  18  0.27
Łeba 3 348  893  893  862  0.35
Cewice 5 368  917  917  860  0.12
Nowa Wieś Lęborska 10 188  1 870  1 870  1 793  0.28
Wicko 4 543  573  573  543  1.10
Ogółem 50 966  11 182  11 180  10 744  33  0.31
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PAWEŁCZAK Barnaba Bogusz 11 33.33 0.10
RZEPKA Szymon Stanisław 6 18.18 0.06
MIETKOWSKI Karol 4 12.12 0.04
WESOŁA Joanna Małgorzata 6 18.18 0.06
ALTMANN Paula 6 18.18 0.06