A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat lęborski 

lęborski
brak 37.37% 38.54% 39.71% 40.88% 42.05% 43.22% 44.39% 45.56% 46.73% 47.90%
danych 38.53% 39.70% 40.87% 42.04% 43.21% 44.38% 45.55% 46.72% 47.89% 49.07%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:50 966
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 182
Liczba ważnych kart:11 180
Frekwencja wyborcza:21.94%
Liczba głosów ważnych:10 744
% głosów ważnych:96.10%
Liczba głosów na listy komitetu:4 652
% 43.30%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Lębork 27 519  6 929  6 927  6 686  2 953  44.17
Łeba 3 348  893  893  862  423  49.07
Cewice 5 368  917  917  860  346  40.23
Nowa Wieś Lęborska 10 188  1 870  1 870  1 793  670  37.37
Wicko 4 543  573  573  543  260  47.88
Ogółem 50 966  11 182  11 180  10 744  4 652  43.30
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
LEWANDOWSKI Janusz Antoni 2 462 52.92 22.92
KRZYWONOS-STRYCHARSKA Henryka Krystyna 596 12.81 5.55
KOZŁOWSKI Jan Andrzej 257 5.52 2.39
CHRZANOWSKA Beata 73 1.57 0.68
ŚWILSKI Ryszard Jan 13 0.28 0.12
LESZCZYŃSKA Jolanta Iwona 43 0.92 0.40
GRZĘDZICKI Łukasz Piotr 56 1.20 0.52
ROGOWIEC Katarzyna 37 0.80 0.34
KULAS Jan Edward 24 0.52 0.22
WAŁĘSA Jarosław Leszek 1 091 23.45 10.15