A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat lęborski 

lęborski
brak 0.58% 0.69% 0.80% 0.91% 1.02% 1.13% 1.23% 1.34% 1.45% 1.56%
danych 0.68% 0.79% 0.90% 1.01% 1.12% 1.22% 1.33% 1.44% 1.55% 1.67%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:50 966
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 182
Liczba ważnych kart:11 180
Frekwencja wyborcza:21.94%
Liczba głosów ważnych:10 744
% głosów ważnych:96.10%
Liczba głosów na listy komitetu:130
% 1.21%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Lębork 27 519  6 929  6 927  6 686  79  1.18
Łeba 3 348  893  893  862  0.58
Cewice 5 368  917  917  860  1.05
Nowa Wieś Lęborska 10 188  1 870  1 870  1 793  30  1.67
Wicko 4 543  573  573  543  1.29
Ogółem 50 966  11 182  11 180  10 744  130  1.21
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PAŁASZ Tomasz Jakub 68 52.31 0.63
ZIENKIEWICZ Artur Krzysztof 9 6.92 0.08
DZIADUL Piotr Tomasz 9 6.92 0.08
PIASECKA Dorota Magdalena 7 5.38 0.07
KRUPA Łukasz 8 6.15 0.07
MARCINKOWSKA Aleksandra 12 9.23 0.11
TACKOWIAK Irena Aleksandra 5 3.85 0.05
ZALESIŃSKA Dominika 6 4.62 0.06
BŁASZKOWSKI Piotr Jan 3 2.31 0.03
KOZIEŁ Andrzej Mirosław 3 2.31 0.03