A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat lęborski 

lęborski
brak 17.86% 19.06% 20.26% 21.45% 22.65% 23.85% 25.05% 26.25% 27.44% 28.64%
danych 19.05% 20.25% 21.44% 22.64% 23.84% 25.04% 26.24% 27.43% 28.63% 29.84%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:50 966
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 182
Liczba ważnych kart:11 180
Frekwencja wyborcza:21.94%
Liczba głosów ważnych:10 744
% głosów ważnych:96.10%
Liczba głosów na listy komitetu:2 755
% 25.64%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Lębork 27 519  6 929  6 927  6 686  1 719  25.71
Łeba 3 348  893  893  862  174  20.19
Cewice 5 368  917  917  860  230  26.74
Nowa Wieś Lęborska 10 188  1 870  1 870  1 793  535  29.84
Wicko 4 543  573  573  543  97  17.86
Ogółem 50 966  11 182  11 180  10 744  2 755  25.64
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
FOTYGA Anna Elżbieta 1 212 43.99 11.28
SZCZYPIŃSKA Jolanta Irena 746 27.08 6.94
ŻYNDA Zenon Henryk 69 2.50 0.64
SIKORA Danuta Teresa 73 2.65 0.68
KLAWITER Jan Andrzej 86 3.12 0.80
SELLIN Jarosław Daniel 426 15.46 3.97
KILIAN Jan 22 0.80 0.20
STROCIAK Marek Roman 16 0.58 0.15
STANULEWICZ Katarzyna Barbara 34 1.23 0.32
BARZOWSKI Jerzy 71 2.58 0.66