A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat malborski 

malborski
brak 3.27% 3.42% 3.57% 3.72% 3.87% 4.02% 4.16% 4.31% 4.46% 4.61%
danych 3.41% 3.56% 3.71% 3.86% 4.01% 4.15% 4.30% 4.45% 4.60% 4.76%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:50 472
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 777
Liczba ważnych kart:9 775
Frekwencja wyborcza:19.37%
Liczba głosów ważnych:9 421
% głosów ważnych:96.38%
Liczba głosów na listy komitetu:340
% 3.61%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Malbork 31 005  6 917  6 916  6 694  219  3.27
Lichnowy 3 597  516  516  485  18  3.71
Malbork 3 535  523  522  508  24  4.72
Miłoradz 2 691  390  390  375  16  4.27
Nowy Staw 6 018  791  791  756  36  4.76
Stare Pole 3 626  640  640  603  27  4.48
Ogółem 50 472  9 777  9 775  9 421  340  3.61
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STECKIEWICZ Krzysztof 85 25.00 0.90
KĘPKA Teresa 77 22.65 0.82
PLOTZKE Kazimierz Julian 16 4.71 0.17
KURSKA Anna Maria 43 12.65 0.46
JAWORSKI Adam Marek 18 5.29 0.19
MAJDAŃCZUK Dariusz Mirosław 6 1.76 0.06
ROGOWSKA Małgorzata Ewa 22 6.47 0.23
ZAWADA Andrzej Robert 23 6.76 0.24
KRÓL Maria Kazimiera 39 11.47 0.41
PILKIEWICZ Olena 11 3.24 0.12