A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat malborski 

malborski
brak 2.12% 2.28% 2.44% 2.60% 2.76% 2.92% 3.07% 3.23% 3.39% 3.55%
danych 2.27% 2.43% 2.59% 2.75% 2.91% 3.06% 3.22% 3.38% 3.54% 3.71%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:50 472
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 777
Liczba ważnych kart:9 775
Frekwencja wyborcza:19.37%
Liczba głosów ważnych:9 421
% głosów ważnych:96.38%
Liczba głosów na listy komitetu:229
% 2.43%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Malbork 31 005  6 917  6 916  6 694  150  2.24
Lichnowy 3 597  516  516  485  18  3.71
Malbork 3 535  523  522  508  15  2.95
Miłoradz 2 691  390  390  375  13  3.47
Nowy Staw 6 018  791  791  756  16  2.12
Stare Pole 3 626  640  640  603  17  2.82
Ogółem 50 472  9 777  9 775  9 421  229  2.43
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
HAMBURA Stefan Józef 67 29.26 0.71
ZWARA Piotr Roman 15 6.55 0.16
KOZŁOWSKI Jan 44 19.21 0.47
LABUDA Maria Barbara 24 10.48 0.25
SZRAMOWSKI Wojciech Norbert 15 6.55 0.16
KOTAS Wojciech Tomasz 26 11.35 0.28
SIUDEK Małgorzata 10 4.37 0.11
GŁADYSZ Anna Marta 10 4.37 0.11
JAWORSKI Karol Artur 18 7.86 0.19