A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat malborski 

malborski
brak 10.40% 10.97% 11.55% 12.12% 12.70% 13.27% 13.84% 14.42% 14.99% 15.57%
danych 10.96% 11.54% 12.11% 12.69% 13.26% 13.83% 14.41% 14.98% 15.56% 16.14%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:50 472
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 777
Liczba ważnych kart:9 775
Frekwencja wyborcza:19.37%
Liczba głosów ważnych:9 421
% głosów ważnych:96.38%
Liczba głosów na listy komitetu:1 343
% 14.26%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Malbork 31 005  6 917  6 916  6 694  985  14.71
Lichnowy 3 597  516  516  485  52  10.72
Malbork 3 535  523  522  508  80  15.75
Miłoradz 2 691  390  390  375  39  10.40
Nowy Staw 6 018  791  791  756  122  16.14
Stare Pole 3 626  640  640  603  65  10.78
Ogółem 50 472  9 777  9 775  9 421  1 343  14.26
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PASTUSIAK Longin Hieronim 507 37.75 5.38
OSTROWSKA Małgorzata Teresa 723 53.83 7.67
BANACH Jolanta Maria 39 2.90 0.41
STRZAŁA Krystyna Zofia 11 0.82 0.12
STĄSIEK Jan Antoni 14 1.04 0.15
GONTAREK Piotr Paweł 5 0.37 0.05
WOJCIECHOWSKI Henryk 11 0.82 0.12
MACIEJEWSKA Beata Katarzyna 4 0.30 0.04
TUMA Tadeusz Jerzy 13 0.97 0.14
SEROCKA Ewa Aleksandra 16 1.19 0.17