A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat malborski 

malborski
brak 1.65% 1.86% 2.07% 2.28% 2.49% 2.70% 2.90% 3.11% 3.32% 3.53%
danych 1.85% 2.06% 2.27% 2.48% 2.69% 2.89% 3.10% 3.31% 3.52% 3.74%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:50 472
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 777
Liczba ważnych kart:9 775
Frekwencja wyborcza:19.37%
Liczba głosów ważnych:9 421
% głosów ważnych:96.38%
Liczba głosów na listy komitetu:230
% 2.44%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Malbork 31 005  6 917  6 916  6 694  154  2.30
Lichnowy 3 597  516  516  485  1.65
Malbork 3 535  523  522  508  19  3.74
Miłoradz 2 691  390  390  375  12  3.20
Nowy Staw 6 018  791  791  756  20  2.65
Stare Pole 3 626  640  640  603  17  2.82
Ogółem 50 472  9 777  9 775  9 421  230  2.44
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GARDIAS Dorota 104 45.22 1.10
KOWALSKI Maciej Tomasz 44 19.13 0.47
ABRAMOWICZ Marta Magdalena 13 5.65 0.14
DEPCZYŃSKI Rafał Piotr 19 8.26 0.20
NAWROT Gabriela Jolanta 8 3.48 0.08
MUŻA Wojciech Romuald 3 1.30 0.03
ALEGRE RASO Susana 6 2.61 0.06
MILEWCZYK Jarosław Andrzej 7 3.04 0.07
PAWŁOWSKA Magdalena 18 7.83 0.19
BAUĆ Piotr Paweł 8 3.48 0.08