A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat malborski 

malborski
brak 0.27% 0.35% 0.42% 0.50% 0.57% 0.65% 0.73% 0.80% 0.88% 0.95%
danych 0.34% 0.41% 0.49% 0.56% 0.64% 0.72% 0.79% 0.87% 0.94% 1.03%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:50 472
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 777
Liczba ważnych kart:9 775
Frekwencja wyborcza:19.37%
Liczba głosów ważnych:9 421
% głosów ważnych:96.38%
Liczba głosów na listy komitetu:42
% 0.45%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Malbork 31 005  6 917  6 916  6 694  24  0.36
Lichnowy 3 597  516  516  485  1.03
Malbork 3 535  523  522  508  0.59
Miłoradz 2 691  390  390  375  0.27
Nowy Staw 6 018  791  791  756  0.66
Stare Pole 3 626  640  640  603  0.66
Ogółem 50 472  9 777  9 775  9 421  42  0.45
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PAWEŁCZAK Barnaba Bogusz 10 23.81 0.11
RZEPKA Szymon Stanisław 5 11.90 0.05
MIETKOWSKI Karol 1 2.38 0.01
WESOŁA Joanna Małgorzata 19 45.24 0.20
ALTMANN Paula 7 16.67 0.07