A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat malborski 

malborski
brak 3.92% 4.31% 4.69% 5.08% 5.47% 5.86% 6.24% 6.63% 7.02% 7.40%
danych 4.30% 4.68% 5.07% 5.46% 5.85% 6.23% 6.62% 7.01% 7.39% 7.79%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:50 472
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 777
Liczba ważnych kart:9 775
Frekwencja wyborcza:19.37%
Liczba głosów ważnych:9 421
% głosów ważnych:96.38%
Liczba głosów na listy komitetu:576
% 6.11%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Malbork 31 005  6 917  6 916  6 694  414  6.18
Lichnowy 3 597  516  516  485  19  3.92
Malbork 3 535  523  522  508  36  7.09
Miłoradz 2 691  390  390  375  28  7.47
Nowy Staw 6 018  791  791  756  32  4.23
Stare Pole 3 626  640  640  603  47  7.79
Ogółem 50 472  9 777  9 775  9 421  576  6.11
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
DZIAMBOR Artur Erwin 327 56.77 3.47
WYSOCKI Zbigniew Maksymilian 58 10.07 0.62
MARUSIK Elżbieta Maria 27 4.69 0.29
KOŚCIELAK Zdzisław Tadeusz 15 2.60 0.16
ŁAGUS Marcin Tadeusz 9 1.56 0.10
GUZOWSKA Marzena Beata 26 4.51 0.28
KRZYWKOWSKI Marcin Piotr 55 9.55 0.58
GIEŁDON Piotr Tadeusz 14 2.43 0.15
KULASIEWICZ Agata 26 4.51 0.28
MAKSYMOWICZ-CZAPKOWSKA Dorota Elżbieta 19 3.30 0.20