A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat malborski 

malborski
brak 32.68% 33.99% 35.31% 36.62% 37.94% 39.25% 40.56% 41.88% 43.19% 44.51%
danych 33.98% 35.30% 36.61% 37.93% 39.24% 40.55% 41.87% 43.18% 44.50% 45.82%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:50 472
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 777
Liczba ważnych kart:9 775
Frekwencja wyborcza:19.37%
Liczba głosów ważnych:9 421
% głosów ważnych:96.38%
Liczba głosów na listy komitetu:4 083
% 43.34%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Malbork 31 005  6 917  6 916  6 694  3 067  45.82
Lichnowy 3 597  516  516  485  192  39.59
Malbork 3 535  523  522  508  166  32.68
Miłoradz 2 691  390  390  375  129  34.40
Nowy Staw 6 018  791  791  756  289  38.23
Stare Pole 3 626  640  640  603  240  39.80
Ogółem 50 472  9 777  9 775  9 421  4 083  43.34
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
LEWANDOWSKI Janusz Antoni 1 810 44.33 19.21
KRZYWONOS-STRYCHARSKA Henryka Krystyna 367 8.99 3.90
KOZŁOWSKI Jan Andrzej 174 4.26 1.85
CHRZANOWSKA Beata 42 1.03 0.45
ŚWILSKI Ryszard Jan 18 0.44 0.19
LESZCZYŃSKA Jolanta Iwona 565 13.84 6.00
GRZĘDZICKI Łukasz Piotr 6 0.15 0.06
ROGOWIEC Katarzyna 19 0.47 0.20
KULAS Jan Edward 43 1.05 0.46
WAŁĘSA Jarosław Leszek 1 039 25.45 11.03