A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat malborski 

malborski
brak 0.79% 0.95% 1.11% 1.27% 1.43% 1.60% 1.76% 1.92% 2.08% 2.24%
danych 0.94% 1.10% 1.26% 1.42% 1.59% 1.75% 1.91% 2.07% 2.23% 2.4%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:50 472
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 777
Liczba ważnych kart:9 775
Frekwencja wyborcza:19.37%
Liczba głosów ważnych:9 421
% głosów ważnych:96.38%
Liczba głosów na listy komitetu:131
% 1.39%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Malbork 31 005  6 917  6 916  6 694  96  1.43
Lichnowy 3 597  516  516  485  1.24
Malbork 3 535  523  522  508  1.77
Miłoradz 2 691  390  390  375  2.40
Nowy Staw 6 018  791  791  756  0.79
Stare Pole 3 626  640  640  603  0.83
Ogółem 50 472  9 777  9 775  9 421  131  1.39
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PAŁASZ Tomasz Jakub 71 54.20 0.75
ZIENKIEWICZ Artur Krzysztof 15 11.45 0.16
DZIADUL Piotr Tomasz 1 0.76 0.01
PIASECKA Dorota Magdalena 16 12.21 0.17
KRUPA Łukasz 3 2.29 0.03
MARCINKOWSKA Aleksandra 7 5.34 0.07
TACKOWIAK Irena Aleksandra 1 0.76 0.01
ZALESIŃSKA Dominika 8 6.11 0.08
BŁASZKOWSKI Piotr Jan 5 3.82 0.05
KOZIEŁ Andrzej Mirosław 4 3.05 0.04