A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat malborski 

malborski
brak 21.35% 21.86% 22.36% 22.87% 23.37% 23.88% 24.38% 24.89% 25.39% 25.90%
danych 21.85% 22.35% 22.86% 23.36% 23.87% 24.37% 24.88% 25.38% 25.89% 26.4%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:50 472
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 777
Liczba ważnych kart:9 775
Frekwencja wyborcza:19.37%
Liczba głosów ważnych:9 421
% głosów ważnych:96.38%
Liczba głosów na listy komitetu:2 067
% 21.94%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Malbork 31 005  6 917  6 916  6 694  1 429  21.35
Lichnowy 3 597  516  516  485  115  23.71
Malbork 3 535  523  522  508  113  22.24
Miłoradz 2 691  390  390  375  99  26.40
Nowy Staw 6 018  791  791  756  179  23.68
Stare Pole 3 626  640  640  603  132  21.89
Ogółem 50 472  9 777  9 775  9 421  2 067  21.94
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
FOTYGA Anna Elżbieta 1 324 64.05 14.05
SZCZYPIŃSKA Jolanta Irena 255 12.34 2.71
ŻYNDA Zenon Henryk 39 1.89 0.41
SIKORA Danuta Teresa 81 3.92 0.86
KLAWITER Jan Andrzej 33 1.60 0.35
SELLIN Jarosław Daniel 223 10.79 2.37
KILIAN Jan 31 1.50 0.33
STROCIAK Marek Roman 13 0.63 0.14
STANULEWICZ Katarzyna Barbara 30 1.45 0.32
BARZOWSKI Jerzy 38 1.84 0.40