A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat nowodworski 

nowodworski
brak 0.71% 0.90% 1.09% 1.28% 1.47% 1.66% 1.85% 2.04% 2.23% 2.42%
danych 0.89% 1.08% 1.27% 1.46% 1.65% 1.84% 2.03% 2.22% 2.41% 2.61%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:28 988
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 982
Liczba ważnych kart:4 980
Frekwencja wyborcza:17.19%
Liczba głosów ważnych:4 805
% głosów ważnych:96.49%
Liczba głosów na listy komitetu:71
% 1.48%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Krynica Morska 1 256  416  416  406  0.99
Nowy Dwór Gdański 14 162  2 229  2 227  2 161  23  1.06
Ostaszewo 2 537  392  392  374  1.60
Stegna 8 060  1 358  1 358  1 303  34  2.61
Sztutowo 2 973  587  587  561  0.71
Ogółem 28 988  4 982  4 980  4 805  71  1.48
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PAŁASZ Tomasz Jakub 38 53.52 0.79
ZIENKIEWICZ Artur Krzysztof 7 9.86 0.15
DZIADUL Piotr Tomasz 6 8.45 0.12
PIASECKA Dorota Magdalena 6 8.45 0.12
KRUPA Łukasz 7 9.86 0.15
MARCINKOWSKA Aleksandra 1 1.41 0.02
TACKOWIAK Irena Aleksandra 0 0.00 0.00
ZALESIŃSKA Dominika 2 2.82 0.04
BŁASZKOWSKI Piotr Jan 0 0.00 0.00
KOZIEŁ Andrzej Mirosław 4 5.63 0.08