A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat nowodworski 

nowodworski
brak 18.89% 19.57% 20.25% 20.92% 21.60% 22.28% 22.96% 23.64% 24.31% 24.99%
danych 19.56% 20.24% 20.91% 21.59% 22.27% 22.95% 23.63% 24.30% 24.98% 25.67%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:28 988
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 982
Liczba ważnych kart:4 980
Frekwencja wyborcza:17.19%
Liczba głosów ważnych:4 805
% głosów ważnych:96.49%
Liczba głosów na listy komitetu:1 016
% 21.14%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Krynica Morska 1 256  416  416  406  83  20.44
Nowy Dwór Gdański 14 162  2 229  2 227  2 161  479  22.17
Ostaszewo 2 537  392  392  374  96  25.67
Stegna 8 060  1 358  1 358  1 303  252  19.34
Sztutowo 2 973  587  587  561  106  18.89
Ogółem 28 988  4 982  4 980  4 805  1 016  21.14
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
FOTYGA Anna Elżbieta 660 64.96 13.74
SZCZYPIŃSKA Jolanta Irena 123 12.11 2.56
ŻYNDA Zenon Henryk 16 1.57 0.33
SIKORA Danuta Teresa 57 5.61 1.19
KLAWITER Jan Andrzej 36 3.54 0.75
SELLIN Jarosław Daniel 86 8.46 1.79
KILIAN Jan 10 0.98 0.21
STROCIAK Marek Roman 0 0.00 0.00
STANULEWICZ Katarzyna Barbara 5 0.49 0.10
BARZOWSKI Jerzy 23 2.26 0.48