A  A+ A+

Powiat słupski 

słupski
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:75 893
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 482
Liczba ważnych kart:12 480
Frekwencja wyborcza:16.45%
Liczba głosów ważnych:11 940
% głosów ważnych:95.67%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Ustka 13 660  3 387  3 386  3 261  0.00
Damnica 4 833  553  552  522  0.00
Dębnica Kaszubska 7 484  962  962  923  0.00
Główczyce 7 351  944  944  898  0.00
Kępice 7 324  1 157  1 157  1 098  0.00
Kobylnica 8 432  1 290  1 290  1 242  0.00
Potęgowo 5 510  593  593  557  0.00
Słupsk 12 277  1 980  1 980  1 903  0.00
Smołdzino 2 761  370  370  353  0.00
Ustka 6 261  1 246  1 246  1 183  0.00
Ogółem 75 893  12 482  12 480  11 940  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne