A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat słupski 

słupski
brak 1.97% 3.10% 4.23% 5.36% 6.49% 7.62% 8.75% 9.88% 11.01% 12.14%
danych 3.09% 4.22% 5.35% 6.48% 7.61% 8.74% 9.87% 11.00% 12.13% 13.27%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:75 893
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 482
Liczba ważnych kart:12 480
Frekwencja wyborcza:16.45%
Liczba głosów ważnych:11 940
% głosów ważnych:95.67%
Liczba głosów na listy komitetu:570
% 4.77%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Ustka 13 660  3 387  3 386  3 261  75  2.30
Damnica 4 833  553  552  522  21  4.02
Dębnica Kaszubska 7 484  962  962  923  52  5.63
Główczyce 7 351  944  944  898  54  6.01
Kępice 7 324  1 157  1 157  1 098  36  3.28
Kobylnica 8 432  1 290  1 290  1 242  46  3.70
Potęgowo 5 510  593  593  557  11  1.97
Słupsk 12 277  1 980  1 980  1 903  75  3.94
Smołdzino 2 761  370  370  353  43  12.18
Ustka 6 261  1 246  1 246  1 183  157  13.27
Ogółem 75 893  12 482  12 480  11 940  570  4.77
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STECKIEWICZ Krzysztof 58 10.18 0.49
KĘPKA Teresa 72 12.63 0.60
PLOTZKE Kazimierz Julian 20 3.51 0.17
KURSKA Anna Maria 39 6.84 0.33
JAWORSKI Adam Marek 43 7.54 0.36
MAJDAŃCZUK Dariusz Mirosław 9 1.58 0.08
ROGOWSKA Małgorzata Ewa 21 3.68 0.18
ZAWADA Andrzej Robert 277 48.60 2.32
KRÓL Maria Kazimiera 17 2.98 0.14
PILKIEWICZ Olena 14 2.46 0.12