A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat słupski 

słupski
brak 5.38% 6.69% 8.00% 9.31% 10.62% 11.94% 13.25% 14.56% 15.87% 17.18%
danych 6.68% 7.99% 9.30% 10.61% 11.93% 13.24% 14.55% 15.86% 17.17% 18.49%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:75 893
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 482
Liczba ważnych kart:12 480
Frekwencja wyborcza:16.45%
Liczba głosów ważnych:11 940
% głosów ważnych:95.67%
Liczba głosów na listy komitetu:1 198
% 10.03%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Ustka 13 660  3 387  3 386  3 261  374  11.47
Damnica 4 833  553  552  522  32  6.13
Dębnica Kaszubska 7 484  962  962  923  84  9.10
Główczyce 7 351  944  944  898  111  12.36
Kępice 7 324  1 157  1 157  1 098  89  8.11
Kobylnica 8 432  1 290  1 290  1 242  106  8.53
Potęgowo 5 510  593  593  557  103  18.49
Słupsk 12 277  1 980  1 980  1 903  190  9.98
Smołdzino 2 761  370  370  353  19  5.38
Ustka 6 261  1 246  1 246  1 183  90  7.61
Ogółem 75 893  12 482  12 480  11 940  1 198  10.03
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PASTUSIAK Longin Hieronim 831 69.37 6.96
OSTROWSKA Małgorzata Teresa 99 8.26 0.83
BANACH Jolanta Maria 59 4.92 0.49
STRZAŁA Krystyna Zofia 25 2.09 0.21
STĄSIEK Jan Antoni 17 1.42 0.14
GONTAREK Piotr Paweł 51 4.26 0.43
WOJCIECHOWSKI Henryk 25 2.09 0.21
MACIEJEWSKA Beata Katarzyna 58 4.84 0.49
TUMA Tadeusz Jerzy 4 0.33 0.03
SEROCKA Ewa Aleksandra 29 2.42 0.24