A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat słupski 

słupski
brak 4.46% 4.84% 5.22% 5.60% 5.98% 6.36% 6.73% 7.11% 7.49% 7.87%
danych 4.83% 5.21% 5.59% 5.97% 6.35% 6.72% 7.10% 7.48% 7.86% 8.25%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:75 893
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 482
Liczba ważnych kart:12 480
Frekwencja wyborcza:16.45%
Liczba głosów ważnych:11 940
% głosów ważnych:95.67%
Liczba głosów na listy komitetu:750
% 6.28%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Ustka 13 660  3 387  3 386  3 261  169  5.18
Damnica 4 833  553  552  522  28  5.36
Dębnica Kaszubska 7 484  962  962  923  54  5.85
Główczyce 7 351  944  944  898  53  5.90
Kępice 7 324  1 157  1 157  1 098  49  4.46
Kobylnica 8 432  1 290  1 290  1 242  98  7.89
Potęgowo 5 510  593  593  557  36  6.46
Słupsk 12 277  1 980  1 980  1 903  157  8.25
Smołdzino 2 761  370  370  353  25  7.08
Ustka 6 261  1 246  1 246  1 183  81  6.85
Ogółem 75 893  12 482  12 480  11 940  750  6.28
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
DZIAMBOR Artur Erwin 443 59.07 3.71
WYSOCKI Zbigniew Maksymilian 95 12.67 0.80
MARUSIK Elżbieta Maria 31 4.13 0.26
KOŚCIELAK Zdzisław Tadeusz 17 2.27 0.14
ŁAGUS Marcin Tadeusz 8 1.07 0.07
GUZOWSKA Marzena Beata 50 6.67 0.42
KRZYWKOWSKI Marcin Piotr 40 5.33 0.34
GIEŁDON Piotr Tadeusz 16 2.13 0.13
KULASIEWICZ Agata 22 2.93 0.18
MAKSYMOWICZ-CZAPKOWSKA Dorota Elżbieta 28 3.73 0.23