A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat słupski 

słupski
brak 32.29% 33.58% 34.87% 36.16% 37.45% 38.75% 40.04% 41.33% 42.62% 43.91%
danych 33.57% 34.86% 36.15% 37.44% 38.74% 40.03% 41.32% 42.61% 43.90% 45.2%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:75 893
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 482
Liczba ważnych kart:12 480
Frekwencja wyborcza:16.45%
Liczba głosów ważnych:11 940
% głosów ważnych:95.67%
Liczba głosów na listy komitetu:4 879
% 40.86%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Ustka 13 660  3 387  3 386  3 261  1 474  45.20
Damnica 4 833  553  552  522  217  41.57
Dębnica Kaszubska 7 484  962  962  923  365  39.54
Główczyce 7 351  944  944  898  320  35.63
Kępice 7 324  1 157  1 157  1 098  389  35.43
Kobylnica 8 432  1 290  1 290  1 242  500  40.26
Potęgowo 5 510  593  593  557  204  36.62
Słupsk 12 277  1 980  1 980  1 903  859  45.14
Smołdzino 2 761  370  370  353  114  32.29
Ustka 6 261  1 246  1 246  1 183  437  36.94
Ogółem 75 893  12 482  12 480  11 940  4 879  40.86
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
LEWANDOWSKI Janusz Antoni 2 498 51.20 20.92
KRZYWONOS-STRYCHARSKA Henryka Krystyna 693 14.20 5.80
KOZŁOWSKI Jan Andrzej 248 5.08 2.08
CHRZANOWSKA Beata 443 9.08 3.71
ŚWILSKI Ryszard Jan 16 0.33 0.13
LESZCZYŃSKA Jolanta Iwona 73 1.50 0.61
GRZĘDZICKI Łukasz Piotr 35 0.72 0.29
ROGOWIEC Katarzyna 54 1.11 0.45
KULAS Jan Edward 22 0.45 0.18
WAŁĘSA Jarosław Leszek 797 16.34 6.68