A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat tczewski 

tczewski
brak 6.01% 6.47% 6.94% 7.40% 7.87% 8.33% 8.79% 9.26% 9.72% 10.19%
danych 6.46% 6.93% 7.39% 7.86% 8.32% 8.78% 9.25% 9.71% 10.18% 10.65%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:88 527
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:19 368
Liczba ważnych kart:19 362
Frekwencja wyborcza:21.88%
Liczba głosów ważnych:18 577
% głosów ważnych:95.95%
Liczba głosów na listy komitetu:1 455
% 7.83%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Tczew 46 447  11 725  11 722  11 337  851  7.51
Gniew 12 413  2 286  2 286  2 170  231  10.65
Morzeszczyn 2 882  379  379  355  25  7.04
Pelplin 12 792  2 162  2 161  2 033  166  8.17
Subkowy 4 111  697  697  666  40  6.01
Tczew 9 882  2 119  2 117  2 016  142  7.04
Ogółem 88 527  19 368  19 362  18 577  1 455  7.83
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PASTUSIAK Longin Hieronim 952 65.43 5.12
OSTROWSKA Małgorzata Teresa 167 11.48 0.90
BANACH Jolanta Maria 120 8.25 0.65
STRZAŁA Krystyna Zofia 39 2.68 0.21
STĄSIEK Jan Antoni 29 1.99 0.16
GONTAREK Piotr Paweł 12 0.82 0.06
WOJCIECHOWSKI Henryk 40 2.75 0.22
MACIEJEWSKA Beata Katarzyna 30 2.06 0.16
TUMA Tadeusz Jerzy 38 2.61 0.20
SEROCKA Ewa Aleksandra 28 1.92 0.15