A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat tczewski 

tczewski
brak 1.20% 1.45% 1.69% 1.94% 2.18% 2.43% 2.68% 2.92% 3.17% 3.41%
danych 1.44% 1.68% 1.93% 2.17% 2.42% 2.67% 2.91% 3.16% 3.40% 3.66%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:88 527
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:19 368
Liczba ważnych kart:19 362
Frekwencja wyborcza:21.88%
Liczba głosów ważnych:18 577
% głosów ważnych:95.95%
Liczba głosów na listy komitetu:408
% 2.20%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Tczew 46 447  11 725  11 722  11 337  255  2.25
Gniew 12 413  2 286  2 286  2 170  53  2.44
Morzeszczyn 2 882  379  379  355  13  3.66
Pelplin 12 792  2 162  2 161  2 033  42  2.07
Subkowy 4 111  697  697  666  1.20
Tczew 9 882  2 119  2 117  2 016  37  1.84
Ogółem 88 527  19 368  19 362  18 577  408  2.20
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GARDIAS Dorota 141 34.56 0.76
KOWALSKI Maciej Tomasz 125 30.64 0.67
ABRAMOWICZ Marta Magdalena 45 11.03 0.24
DEPCZYŃSKI Rafał Piotr 19 4.66 0.10
NAWROT Gabriela Jolanta 9 2.21 0.05
MUŻA Wojciech Romuald 4 0.98 0.02
ALEGRE RASO Susana 9 2.21 0.05
MILEWCZYK Jarosław Andrzej 12 2.94 0.06
PAWŁOWSKA Magdalena 9 2.21 0.05
BAUĆ Piotr Paweł 35 8.58 0.19