A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat tczewski 

tczewski
brak 0.35% 0.38% 0.40% 0.43% 0.45% 0.48% 0.50% 0.53% 0.55% 0.58%
danych 0.37% 0.39% 0.42% 0.44% 0.47% 0.49% 0.52% 0.54% 0.57% 0.6%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:88 527
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:19 368
Liczba ważnych kart:19 362
Frekwencja wyborcza:21.88%
Liczba głosów ważnych:18 577
% głosów ważnych:95.95%
Liczba głosów na listy komitetu:72
% 0.39%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Tczew 46 447  11 725  11 722  11 337  41  0.36
Gniew 12 413  2 286  2 286  2 170  0.37
Morzeszczyn 2 882  379  379  355  0.56
Pelplin 12 792  2 162  2 161  2 033  10  0.49
Subkowy 4 111  697  697  666  0.60
Tczew 9 882  2 119  2 117  2 016  0.35
Ogółem 88 527  19 368  19 362  18 577  72  0.39
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PAWEŁCZAK Barnaba Bogusz 25 34.72 0.13
RZEPKA Szymon Stanisław 7 9.72 0.04
MIETKOWSKI Karol 5 6.94 0.03
WESOŁA Joanna Małgorzata 23 31.94 0.12
ALTMANN Paula 12 16.67 0.06