A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat wejherowski 

wejherowski
brak 16.44% 19.51% 22.58% 25.65% 28.72% 31.79% 34.85% 37.92% 40.99% 44.06%
danych 19.50% 22.57% 25.64% 28.71% 31.78% 34.84% 37.91% 40.98% 44.05% 47.13%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:153 220
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:40 851
Liczba ważnych kart:40 840
Frekwencja wyborcza:26.66%
Liczba głosów ważnych:39 511
% głosów ważnych:96.75%
Liczba głosów na listy komitetu:11 367
% 28.77%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Reda 17 146  4 897  4 897  4 751  1 097  23.09
Rumia 36 531  11 811  11 808  11 506  3 288  28.58
Wejherowo 37 671  10 467  10 463  10 172  2 916  28.67
Choczewo 4 517  711  711  657  108  16.44
Gniewino 5 308  988  988  916  192  20.96
Linia 4 479  941  941  906  427  47.13
Luzino 10 592  2 448  2 445  2 350  928  39.49
Łęczyce 8 746  1 902  1 902  1 820  523  28.74
Szemud 11 601  2 912  2 911  2 806  855  30.47
Wejherowo 16 629  3 774  3 774  3 627  1 033  28.48
Ogółem 153 220  40 851  40 840  39 511  11 367  28.77
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
FOTYGA Anna Elżbieta 4 158 36.58 10.52
SZCZYPIŃSKA Jolanta Irena 1 136 9.99 2.88
ŻYNDA Zenon Henryk 130 1.14 0.33
SIKORA Danuta Teresa 265 2.33 0.67
KLAWITER Jan Andrzej 1 816 15.98 4.60
SELLIN Jarosław Daniel 3 334 29.33 8.44
KILIAN Jan 86 0.76 0.22
STROCIAK Marek Roman 44 0.39 0.11
STANULEWICZ Katarzyna Barbara 167 1.47 0.42
BARZOWSKI Jerzy 231 2.03 0.58