A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat sztumski 

sztumski
brak 4.42% 4.89% 5.37% 5.84% 6.31% 6.79% 7.26% 7.73% 8.20% 8.68%
danych 4.88% 5.36% 5.83% 6.30% 6.78% 7.25% 7.72% 8.19% 8.67% 9.15%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:34 278
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 438
Liczba ważnych kart:5 433
Frekwencja wyborcza:15.86%
Liczba głosów ważnych:5 113
% głosów ważnych:94.11%
Liczba głosów na listy komitetu:393
% 7.69%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dzierzgoń 7 550  1 136  1 136  1 064  47  4.42
Mikołajki Pomorskie 2 892  306  305  287  17  5.92
Stary Dzierzgoń 3 284  347  347  326  27  8.28
Stary Targ 5 043  592  592  552  38  6.88
Sztum 15 509  3 057  3 053  2 884  264  9.15
Ogółem 34 278  5 438  5 433  5 113  393  7.69
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STECKIEWICZ Krzysztof 41 10.43 0.80
KĘPKA Teresa 48 12.21 0.94
PLOTZKE Kazimierz Julian 8 2.04 0.16
KURSKA Anna Maria 29 7.38 0.57
JAWORSKI Adam Marek 6 1.53 0.12
MAJDAŃCZUK Dariusz Mirosław 5 1.27 0.10
ROGOWSKA Małgorzata Ewa 13 3.31 0.25
ZAWADA Andrzej Robert 8 2.04 0.16
KRÓL Maria Kazimiera 232 59.03 4.54
PILKIEWICZ Olena 3 0.76 0.06