A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat sztumski 

sztumski
brak 6.97% 7.60% 8.23% 8.85% 9.48% 10.11% 10.74% 11.37% 11.99% 12.62%
danych 7.59% 8.22% 8.84% 9.47% 10.10% 10.73% 11.36% 11.98% 12.61% 13.25%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:34 278
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 438
Liczba ważnych kart:5 433
Frekwencja wyborcza:15.86%
Liczba głosów ważnych:5 113
% głosów ważnych:94.11%
Liczba głosów na listy komitetu:607
% 11.87%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dzierzgoń 7 550  1 136  1 136  1 064  141  13.25
Mikołajki Pomorskie 2 892  306  305  287  20  6.97
Stary Dzierzgoń 3 284  347  347  326  43  13.19
Stary Targ 5 043  592  592  552  60  10.87
Sztum 15 509  3 057  3 053  2 884  343  11.89
Ogółem 34 278  5 438  5 433  5 113  607  11.87
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PASTUSIAK Longin Hieronim 305 50.25 5.97
OSTROWSKA Małgorzata Teresa 206 33.94 4.03
BANACH Jolanta Maria 27 4.45 0.53
STRZAŁA Krystyna Zofia 13 2.14 0.25
STĄSIEK Jan Antoni 6 0.99 0.12
GONTAREK Piotr Paweł 8 1.32 0.16
WOJCIECHOWSKI Henryk 8 1.32 0.16
MACIEJEWSKA Beata Katarzyna 12 1.98 0.23
TUMA Tadeusz Jerzy 3 0.49 0.06
SEROCKA Ewa Aleksandra 19 3.13 0.37