A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat sztumski 

sztumski
brak 0.24% 0.37% 0.50% 0.63% 0.76% 0.89% 1.01% 1.14% 1.27% 1.40%
danych 0.36% 0.49% 0.62% 0.75% 0.88% 1.00% 1.13% 1.26% 1.39% 1.53%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:34 278
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 438
Liczba ważnych kart:5 433
Frekwencja wyborcza:15.86%
Liczba głosów ważnych:5 113
% głosów ważnych:94.11%
Liczba głosów na listy komitetu:21
% 0.41%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dzierzgoń 7 550  1 136  1 136  1 064  0.56
Mikołajki Pomorskie 2 892  306  305  287  0.35
Stary Dzierzgoń 3 284  347  347  326  1.53
Stary Targ 5 043  592  592  552  0.36
Sztum 15 509  3 057  3 053  2 884  0.24
Ogółem 34 278  5 438  5 433  5 113  21  0.41
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PAWEŁCZAK Barnaba Bogusz 6 28.57 0.12
RZEPKA Szymon Stanisław 6 28.57 0.12
MIETKOWSKI Karol 1 4.76 0.02
WESOŁA Joanna Małgorzata 6 28.57 0.12
ALTMANN Paula 2 9.52 0.04