A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat sztumski 

sztumski
brak 33.88% 34.85% 35.83% 36.80% 37.77% 38.75% 39.72% 40.69% 41.66% 42.64%
danych 34.84% 35.82% 36.79% 37.76% 38.74% 39.71% 40.68% 41.65% 42.63% 43.61%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:34 278
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 438
Liczba ważnych kart:5 433
Frekwencja wyborcza:15.86%
Liczba głosów ważnych:5 113
% głosów ważnych:94.11%
Liczba głosów na listy komitetu:2 094
% 40.95%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dzierzgoń 7 550  1 136  1 136  1 064  464  43.61
Mikołajki Pomorskie 2 892  306  305  287  111  38.68
Stary Dzierzgoń 3 284  347  347  326  112  34.36
Stary Targ 5 043  592  592  552  187  33.88
Sztum 15 509  3 057  3 053  2 884  1 220  42.30
Ogółem 34 278  5 438  5 433  5 113  2 094  40.95
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
LEWANDOWSKI Janusz Antoni 980 46.80 19.17
KRZYWONOS-STRYCHARSKA Henryka Krystyna 230 10.98 4.50
KOZŁOWSKI Jan Andrzej 138 6.59 2.70
CHRZANOWSKA Beata 35 1.67 0.68
ŚWILSKI Ryszard Jan 8 0.38 0.16
LESZCZYŃSKA Jolanta Iwona 58 2.77 1.13
GRZĘDZICKI Łukasz Piotr 2 0.10 0.04
ROGOWIEC Katarzyna 20 0.96 0.39
KULAS Jan Edward 25 1.19 0.49
WAŁĘSA Jarosław Leszek 598 28.56 11.70