A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat sztumski 

sztumski
brak 15.64% 16.83% 18.02% 19.21% 20.40% 21.59% 22.78% 23.97% 25.16% 26.35%
danych 16.82% 18.01% 19.20% 20.39% 21.58% 22.77% 23.96% 25.15% 26.34% 27.54%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:34 278
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 438
Liczba ważnych kart:5 433
Frekwencja wyborcza:15.86%
Liczba głosów ważnych:5 113
% głosów ważnych:94.11%
Liczba głosów na listy komitetu:1 042
% 20.38%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dzierzgoń 7 550  1 136  1 136  1 064  224  21.05
Mikołajki Pomorskie 2 892  306  305  287  75  26.13
Stary Dzierzgoń 3 284  347  347  326  51  15.64
Stary Targ 5 043  592  592  552  152  27.54
Sztum 15 509  3 057  3 053  2 884  540  18.72
Ogółem 34 278  5 438  5 433  5 113  1 042  20.38
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
FOTYGA Anna Elżbieta 686 65.83 13.42
SZCZYPIŃSKA Jolanta Irena 103 9.88 2.01
ŻYNDA Zenon Henryk 19 1.82 0.37
SIKORA Danuta Teresa 49 4.70 0.96
KLAWITER Jan Andrzej 30 2.88 0.59
SELLIN Jarosław Daniel 66 6.33 1.29
KILIAN Jan 21 2.02 0.41
STROCIAK Marek Roman 15 1.44 0.29
STANULEWICZ Katarzyna Barbara 22 2.11 0.43
BARZOWSKI Jerzy 31 2.98 0.61