A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat wrocławski 

wrocławski
brak 3.40% 3.58% 3.77% 3.95% 4.14% 4.32% 4.50% 4.69% 4.87% 5.06%
danych 3.57% 3.76% 3.94% 4.13% 4.31% 4.49% 4.68% 4.86% 5.05% 5.24%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:97 114
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:23 927
Liczba ważnych kart:23 923
Frekwencja wyborcza:24.64%
Liczba głosów ważnych:23 247
% głosów ważnych:97.17%
Liczba głosów na listy komitetu:936
% 4.03%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Czernica 9 521  3 008  3 007  2 943  100  3.40
Długołęka 20 521  5 435  5 434  5 292  221  4.18
Jordanów Śląski 2 526  410  410  399  14  3.51
Kąty Wrocławskie 16 464  3 826  3 826  3 709  157  4.23
Kobierzyce 13 229  3 382  3 382  3 297  125  3.79
Mietków 3 152  617  617  592  31  5.24
Sobótka 10 234  1 887  1 887  1 802  74  4.11
Siechnice 13 814  3 897  3 895  3 807  153  4.02
Żórawina 7 653  1 465  1 465  1 406  61  4.34
Ogółem 97 114  23 927  23 923  23 247  936  4.03
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KEMPA Beata Agnieszka 737 78.74 3.17
DOBROSZ Janusz Konrad 58 6.20 0.25
JAKI Patryk Tomasz 32 3.42 0.14
GUTEK Ewa Danuta 33 3.53 0.14
CEGLECKA-ZIELONKA Teresa Zuzanna 13 1.39 0.06
HYLEWICZ Janusz 16 1.71 0.07
ŚLIWIŃSKA-ŁOKAJ Joanna 17 1.82 0.07
KIELKA Wojciech Antoni 8 0.85 0.03
WASILENKO-MIKUTA Agata Danuta 13 1.39 0.06
FOJT Artur Czesław 9 0.96 0.04