A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat wrocławski 

wrocławski
brak 1.89% 2.23% 2.57% 2.92% 3.26% 3.60% 3.94% 4.28% 4.63% 4.97%
danych 2.22% 2.56% 2.91% 3.25% 3.59% 3.93% 4.27% 4.62% 4.96% 5.31%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:97 114
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:23 927
Liczba ważnych kart:23 923
Frekwencja wyborcza:24.64%
Liczba głosów ważnych:23 247
% głosów ważnych:97.17%
Liczba głosów na listy komitetu:805
% 3.46%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Czernica 9 521  3 008  3 007  2 943  95  3.23
Długołęka 20 521  5 435  5 434  5 292  281  5.31
Jordanów Śląski 2 526  410  410  399  16  4.01
Kąty Wrocławskie 16 464  3 826  3 826  3 709  116  3.13
Kobierzyce 13 229  3 382  3 382  3 297  108  3.28
Mietków 3 152  617  617  592  19  3.21
Sobótka 10 234  1 887  1 887  1 802  34  1.89
Siechnice 13 814  3 897  3 895  3 807  107  2.81
Żórawina 7 653  1 465  1 465  1 406  29  2.06
Ogółem 97 114  23 927  23 923  23 247  805  3.46
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZASADA Artur Jarosław 342 42.48 1.47
BŁOŃSKI Wojciech Stanisław 219 27.20 0.94
ADAMSKA-WEDLER Elżbieta Donata 34 4.22 0.15
SICIŃSKA Lilianna 66 8.20 0.28
PANCZEŚNIK Piotr Stanisław 5 0.62 0.02
MAŁOLEPSZA Magdalena 66 8.20 0.28
DOBRUK Paweł Jan 7 0.87 0.03
PASZYN Paweł Stefan 4 0.50 0.02
ZDZIENICKA Ewa Maria 21 2.61 0.09
DĄBROWSKI Andrzej Wojciech 41 5.09 0.18