A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat wrocławski 

wrocławski
brak 6.97% 7.27% 7.58% 7.88% 8.19% 8.49% 8.79% 9.10% 9.40% 9.71%
danych 7.26% 7.57% 7.87% 8.18% 8.48% 8.78% 9.09% 9.39% 9.70% 10.01%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:97 114
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:23 927
Liczba ważnych kart:23 923
Frekwencja wyborcza:24.64%
Liczba głosów ważnych:23 247
% głosów ważnych:97.17%
Liczba głosów na listy komitetu:2 027
% 8.72%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Czernica 9 521  3 008  3 007  2 943  262  8.90
Długołęka 20 521  5 435  5 434  5 292  446  8.43
Jordanów Śląski 2 526  410  410  399  32  8.02
Kąty Wrocławskie 16 464  3 826  3 826  3 709  327  8.82
Kobierzyce 13 229  3 382  3 382  3 297  330  10.01
Mietków 3 152  617  617  592  47  7.94
Sobótka 10 234  1 887  1 887  1 802  151  8.38
Siechnice 13 814  3 897  3 895  3 807  334  8.77
Żórawina 7 653  1 465  1 465  1 406  98  6.97
Ogółem 97 114  23 927  23 923  23 247  2 027  8.72
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GERINGER DE OEDENBERG Lidia Joanna 1 715 84.61 7.38
WOŹNIAK Piotr Jan 64 3.16 0.28
KLEPACZ Apolonia Weronika 46 2.27 0.20
LUBIŃSKI Mirosław Aleksander 17 0.84 0.07
PIWCEWICZ Jolanta Anna 16 0.79 0.07
CHADŻY Wojciech 15 0.74 0.06
JANIEC Alicja Jadwiga 30 1.48 0.13
KIBANGOU Patrick Bandile Abel Desire 38 1.87 0.16
DUDA Katarzyna Beata 63 3.11 0.27
GOLA-SIENKIEWICZ Ryszard Jerzy 23 1.13 0.10