A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat wrocławski 

wrocławski
brak 27.32% 28.79% 30.26% 31.74% 33.21% 34.68% 36.15% 37.62% 39.10% 40.57%
danych 28.78% 30.25% 31.73% 33.20% 34.67% 36.14% 37.61% 39.09% 40.56% 42.04%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:97 114
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:23 927
Liczba ważnych kart:23 923
Frekwencja wyborcza:24.64%
Liczba głosów ważnych:23 247
% głosów ważnych:97.17%
Liczba głosów na listy komitetu:9 138
% 39.31%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Czernica 9 521  3 008  3 007  2 943  1 170  39.76
Długołęka 20 521  5 435  5 434  5 292  2 020  38.17
Jordanów Śląski 2 526  410  410  399  109  27.32
Kąty Wrocławskie 16 464  3 826  3 826  3 709  1 479  39.88
Kobierzyce 13 229  3 382  3 382  3 297  1 386  42.04
Mietków 3 152  617  617  592  170  28.72
Sobótka 10 234  1 887  1 887  1 802  705  39.12
Siechnice 13 814  3 897  3 895  3 807  1 511  39.69
Żórawina 7 653  1 465  1 465  1 406  588  41.82
Ogółem 97 114  23 927  23 923  23 247  9 138  39.31
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej 6 998 76.58 30.10
JAZŁOWIECKA Danuta 323 3.53 1.39
HUSKOWSKI Stanisław Tadeusz 1 409 15.42 6.06
SYNOWSKA Alicja 108 1.18 0.46
TUTAJ Jerzy 79 0.86 0.34
BROK Anna 84 0.92 0.36
WALKOWIAK Roman Wiktor 21 0.23 0.09
PICHLA Grażyna Bożena 44 0.48 0.19
KOTAPKA Jan Tomasz 18 0.20 0.08
RUDYK Cezariusz Emanuel 54 0.59 0.23