A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat ząbkowicki 

ząbkowicki
brak 3.48% 3.93% 4.37% 4.82% 5.26% 5.71% 6.15% 6.60% 7.04% 7.49%
danych 3.92% 4.36% 4.81% 5.25% 5.70% 6.14% 6.59% 7.03% 7.48% 7.93%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:55 314
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 169
Liczba ważnych kart:10 166
Frekwencja wyborcza:18.38%
Liczba głosów ważnych:9 735
% głosów ważnych:95.76%
Liczba głosów na listy komitetu:554
% 5.69%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bardo 4 484  896  896  862  30  3.48
Ciepłowody 2 545  375  375  353  28  7.93
Kamieniec Ząbkowicki 6 905  1 139  1 139  1 064  78  7.33
Stoszowice 4 514  705  705  682  42  6.16
Ząbkowice Śląskie 18 459  3 986  3 986  3 857  181  4.69
Ziębice 14 526  2 394  2 394  2 283  146  6.40
Złoty Stok 3 881  674  671  634  49  7.73
Ogółem 55 314  10 169  10 166  9 735  554  5.69
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KEMPA Beata Agnieszka 366 66.06 3.76
DOBROSZ Janusz Konrad 32 5.78 0.33
JAKI Patryk Tomasz 26 4.69 0.27
GUTEK Ewa Danuta 45 8.12 0.46
CEGLECKA-ZIELONKA Teresa Zuzanna 15 2.71 0.15
HYLEWICZ Janusz 19 3.43 0.20
ŚLIWIŃSKA-ŁOKAJ Joanna 12 2.17 0.12
KIELKA Wojciech Antoni 11 1.99 0.11
WASILENKO-MIKUTA Agata Danuta 12 2.17 0.12
FOJT Artur Czesław 16 2.89 0.16